Her findes information om generalforsamlingerne i Trevang.


VEDTÆGTER OMKRING GENERALFORSAMLINGERNE

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes på mail til hvert enkelt medlem med 4 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Kopi af de reviderede regnskaber med bestyrelsens forslag til budgetter og takstblade, bestyrelsens beretninger samt indkomne forslag, udsendes sammen med dagsordenen 14 dage før generalforsamlingen.

For mere information om Trevangs generalforsamlinger se de fulde vedtægter her.