Vandmåler og indberetning af målertal

Indberetningen af årligt forbrug skal ske til vandværksadministrationen her.

Alle husstande har en vandmåler, der måler husstandens forbrug af vand. Din Vandmåler er enten installeret indenfor i dit hus (ældre installationer) eller i en målerbrønd ude ved vejen.

Du står selv for aflæsningen af målerbrønden én gang årligt i slutningen af december måned.

Det er også muligt at tilmelde sig en elektronisk løsning, hvor måletallene automatisk vil blive aflæst. Yderligere oplysninger om pris for at få installeret en fjernaflæst måler, klik her.

 

Har du ikke modtaget et selvaflæsningskort med posten

  • Hvis du har en måler med digitalaflæsning, skal du intet foretage dig - Vandværket klarer jobbet. 
  • Hvis du har en almindelig måler, og du ikke har modtaget et selvaflæsningskort, hvor login er angivet, skal du henvende dig til Vandværksadministrationen på post@kvva.dk eller telefonnummer 9774 1200.

 

Hvem har ansvaret

Trevand vandværk har ansvaret for vandledningerne frem til skel. Du har selv ansvaret for ledningerne og stophanen på din grund.

Tegningen nedenfor viser, hvem der har ansvar for, hvilke ledninger.

Målerbrønd, vejledning

Målerbrønd, retningslinier

2017-09-28_21-14-42.jpg