Høring om råstofudvindingsområder i Bregnerød

Region Hovedstaden har planer om at udpege to områder langs Høveltevej til råstofudvindingsområder. Ved en fejl er alle berørte borgere ikke blevet hørt og høringsfristen er derfor udsat fra i dag. d. 6. juni 2019 til d. 14. juni 2019. Læs mere på følgende sider:

Region Hovedstadens hjemmeside om partshøringen

Lokalavisen skriver om at det kræver lovændring at få planerne stoppet

Tv2 Lorry har skrevet om sagen her

Generalforsamling og fællesspisning i Grundejerforeningen Trevang/Trevang Vandværk

Kære alle

Så er det igen tid til generalforsamling.

Tid: Lørdag d. 27. april 2019 kl. 15-17

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal senest være bestyrelsen i hænde:

Lørdag d. 6. april 2019 på mail til grundejerforeningens mailadresse trevang@mail.dk

Det vil glæde bestyrelsen, at se så mange som muligt både til generalforsamlingen og den efterfølgende fællesspisning (Se invitation her).

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Vil du gerne have lynhurtigt fiberinternet ??

Kære Trevang beboere,

Så er der nyt i projektet !

Vi har gennem længere tid været i dialog med TDC om udrulning af højhastigheds fiber internet til Trevang. Og det er ikke langt væk! Der ligger nu fiber i jorden helt op til Korsbjergvænge.

 

TDC beder os nu om at indikere interesse

Om vi har 80% tilslutning ud af 156 boliger, så siger TDC at vi så godt som er garanteret. Det koster ikke nogetog din tilmelding erIKKE bindene

Så vi har brug for din Hjælp !

Vi vil gerne have din hjælp til at få alle med. Så tal med din nabo, gå ned ad gaden og ”skub” til den næste, alle skal med J

 

Hvad hvis jeg ikke har lyst ??

Så hjælp os der gerne vil. Du binder dig ikke til noget og det koster dig ikke noget. Vi har brug for en tilmelding fra alle hustande.

 

Hvordan ??

 Gå ind på internettet og vælg dette link https://tdcfiber.dk

Her skal du søge på din adresse. Du vil straks få at vide at din adresse ikke er en del af TDC’s fiberudrulning lige nu – men meld dig til lige nedenunder, så kommer din hustand på listen.

Hvis du ikke forstårhvordan du skal gøre dette, eller hvorfor det er vigtigt, så spørg din nabo og bed ham/hende om at hjælpe dig.

På sidste rundspørge og internetundersøgelse som vi gennemførte sommeren 2017 var der 66% interesse. Det er en god start, men ikke nok. Så skynd dig, jo før du tilmelder, jo før kan TDC vurdere om vi skal med i deres planer.

På vegne af bestyrelsen

 

Leif Orkelbog-Andresen

Langemosevej 25

Fristforlængelse ift. udbedring af dræn

Grundejerforeningen har bedt om fristforlængelse af kommunen til igangsættelse af projektet, der skal udbedre drænet fra søen T6, der ligger på Kassemosevej, da finianseringen skal på plads. Kommunen har den 6. marts givet forlængelse af fristen indtil september 2019. Se kommenens brev og læs mere om hele drænsagen her på hjemmesiden.

I vil kunne høre mere om hele drænsagen i fornadens beretning, samt til generalforsamlingen d. 27. april.

Er du bestyrelsens nye kasserer?

Vi søger et nyt medlem til foreningen, som har interessen for bestyrelsesarbejde og et tæt samarbejde med vores leverandører. Du behøver ikke at være regnskabskyndig, 


I praksis er stort set alt administrativt arbejde udliciteret. Dit arbejde vil derfor bestå i at være bindeled imellem Formand, bestyrelse og leverandører:
Du skal derfor:
• løbende foretage betalinger af de regninger, som formanden har godkendt
• holde tæt kontakt til specielt bogholder og revisor
• deltage i bestyrelsesmøderne ca. 7 pr. år og generalforsamlingen
• fremlægge regnskabet for regnskabskontrollanterne
• en gang årligt udarbejde udkast til budget og takstblad i samarbejde med formanden
• på generalforsamlingen fremlægge regnskab, budget og takstblad til godkendelse
• give bestyrelsesmedlemmer og regnskabskontrolanter ”kigge adgang” til foreningens konti
Vi har brug for, at du har en sund kritisk sans og ikke er bange for at lære noget nyt.
Det gennemsnitlige tidsforbrug er 2 timer om ugen.
Honoraret er pt. 3.500 kr. pr. år.

Se gerne yderligere specifikation af ”kassererollen” i foreningens vedtægter.

Vil du høre nærmere kan du kontakte:
Kasserer Peter Kirkvald: 2363 7551
Formand Jacob Grum-Schwendsen 2169 6949

Kom til Borgermøde om Indbrudssikring og Nabohjælp

Kom til borgermøde om indbrudssikring og Nabohjælp den 27. november 2018 kl. 17.30-20.00 i Farum Arena.

Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan bl.a. høre Nordsjællands Politi fortælle om de lokale indbrudsforhold, og en tidligere indbrudstyv giver gode tips til at få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvad du selv kan gøre med Nabohjælp, og en sikringsekspert vil fortælle, hvordan du bedst kan sikre dit hjem.

Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb. Desuden er der mulighed for børnepasning.

Se invitationen her med det fulde program, og tilmeld dig senest den 23. november 2018 ved at sende en e-mail til furesoe@mannov.dk.

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

De bedste hilsner på vegne af Furesø Kommune, Nordsjællands Politi, Offerrådgivningen, Nabohjælp og Bo trygt!