Er du bestyrelsens nye kasserer?

Vi søger et nyt medlem til foreningen, som har interessen for bestyrelsesarbejde og et tæt samarbejde med vores leverandører. Du behøver ikke at være regnskabskyndig, 


I praksis er stort set alt administrativt arbejde udliciteret. Dit arbejde vil derfor bestå i at være bindeled imellem Formand, bestyrelse og leverandører:
Du skal derfor:
• løbende foretage betalinger af de regninger, som formanden har godkendt
• holde tæt kontakt til specielt bogholder og revisor
• deltage i bestyrelsesmøderne ca. 7 pr. år og generalforsamlingen
• fremlægge regnskabet for regnskabskontrollanterne
• en gang årligt udarbejde udkast til budget og takstblad i samarbejde med formanden
• på generalforsamlingen fremlægge regnskab, budget og takstblad til godkendelse
• give bestyrelsesmedlemmer og regnskabskontrolanter ”kigge adgang” til foreningens konti
Vi har brug for, at du har en sund kritisk sans og ikke er bange for at lære noget nyt.
Det gennemsnitlige tidsforbrug er 2 timer om ugen.
Honoraret er pt. 3.500 kr. pr. år.

Se gerne yderligere specifikation af ”kassererollen” i foreningens vedtægter.

Vil du høre nærmere kan du kontakte:
Kasserer Peter Kirkvald: 2363 7551
Formand Jacob Grum-Schwendsen 2169 6949

Kom til Borgermøde om Indbrudssikring og Nabohjælp

Kom til borgermøde om indbrudssikring og Nabohjælp den 27. november 2018 kl. 17.30-20.00 i Farum Arena.

Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan bl.a. høre Nordsjællands Politi fortælle om de lokale indbrudsforhold, og en tidligere indbrudstyv giver gode tips til at få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvad du selv kan gøre med Nabohjælp, og en sikringsekspert vil fortælle, hvordan du bedst kan sikre dit hjem.

Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb. Desuden er der mulighed for børnepasning.

Se invitationen her med det fulde program, og tilmeld dig senest den 23. november 2018 ved at sende en e-mail til furesoe@mannov.dk.

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

De bedste hilsner på vegne af Furesø Kommune, Nordsjællands Politi, Offerrådgivningen, Nabohjælp og Bo trygt!

Stiforbindelse mellem Regimentsvej og Vanddamsvej påbegyndes

Benedicte Isabella Dyekjær fra Center for By og Miljø i Furesø Kommune har netop orienteret om at arbejdet med den nye stiforbindelse mellem Regimentsvej og Vanddamsvej påbegyndes i denne uge. Stien forventes at stå færdig i løbet af oktober.

Læs mere om stien i afgørelsen om dispensation til at bygge den, inklusiv hvor stien skal ligge, og hvordan den skal se ud via følgende links: høringsdokument1, høringsbilag, indsigelser og afgørelse.

Udskiftning af alle vandmålere

I ugerne 34 og 35 (fra d. 20/8) skal alle vandmålere i Trevang udskiftes, så målerne kan fjernaflæses. Opgaven med at udskifte målerne udføres af virksomheden Intego. Du vil få et brev fra Intego, inden vvs-montøren ringer på. Heri vil der stå mere information om udskiftningen. Et besøg tager omkring en halv times tid og kræver, at du er hjemme, hvis ikke at din måler er placeret i en målerbrønd.

Læs mere om udskiftningen af vandmålere under siden Vandværket.