Kom til Borgermøde om Indbrudssikring og Nabohjælp

Kom til borgermøde om indbrudssikring og Nabohjælp den 27. november 2018 kl. 17.30-20.00 i Farum Arena.

Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan bl.a. høre Nordsjællands Politi fortælle om de lokale indbrudsforhold, og en tidligere indbrudstyv giver gode tips til at få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvad du selv kan gøre med Nabohjælp, og en sikringsekspert vil fortælle, hvordan du bedst kan sikre dit hjem.

Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb. Desuden er der mulighed for børnepasning.

Se invitationen her med det fulde program, og tilmeld dig senest den 23. november 2018 ved at sende en e-mail til furesoe@mannov.dk.

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

De bedste hilsner på vegne af Furesø Kommune, Nordsjællands Politi, Offerrådgivningen, Nabohjælp og Bo trygt!

Stiforbindelse mellem Regimentsvej og Vanddamsvej påbegyndes

Benedicte Isabella Dyekjær fra Center for By og Miljø i Furesø Kommune har netop orienteret om at arbejdet med den nye stiforbindelse mellem Regimentsvej og Vanddamsvej påbegyndes i denne uge. Stien forventes at stå færdig i løbet af oktober.

Læs mere om stien i afgørelsen om dispensation til at bygge den, inklusiv hvor stien skal ligge, og hvordan den skal se ud via følgende links: høringsdokument1, høringsbilag, indsigelser og afgørelse.

Udskiftning af alle vandmålere

I ugerne 34 og 35 (fra d. 20/8) skal alle vandmålere i Trevang udskiftes, så målerne kan fjernaflæses. Opgaven med at udskifte målerne udføres af virksomheden Intego. Du vil få et brev fra Intego, inden vvs-montøren ringer på. Heri vil der stå mere information om udskiftningen. Et besøg tager omkring en halv times tid og kræver, at du er hjemme, hvis ikke at din måler er placeret i en målerbrønd.

Læs mere om udskiftningen af vandmålere under siden Vandværket.

Endelig indkaldelse til generalforsamling

Så er der udsendt endelig indkaldelse til generalforsamlingen til alle pr. mail med alle nødvendige dokumenter. Dokumenterne er også tilgængelige her på hjemmesiden under generalforsamlinger. Hvis du ikke har modtaget indkaldelse på mail kan du kontakte os her via hjemmesiden, så vi får dig tilføjet eller rettet i mailsystemet.

Bestyrelsen ser frem til en god eftremiddag sammen med jer med god debat om tryghed i Trevang.

Generalforsamling og vejfest

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 21. april 2018 kl. 15.00 - 17.30, hvor vi afholder Trevang grundejerforenings generalforsamling med efterfølgende vejfest.

Temaet for årets generalforsamling er Tryghed i Trevang. Dagsorden er sendt ud på mail d. 25. marts. Såfremt man ønsker at stille forslag til emner til behandling, skal disse fremsendes senest d. 31. marts 2018 - enten via siden kontakt os eller afleveret i postkasse hos formanden på Højgårdsvej 25.

Endelig dagsorden fremsendes senest d. 7. april 2018.

Årets vejfest vil være lige som sidste år, dog skal man selv medbringe drikkevarer. Husk bindende tilmelding til festen - enten via forsiden her eller via link sendt på mail d. 25. marts.