Udskiftning af vandmålere

image002.jpg

I forsættelse af vores generalforsamling kommer her den næste orientering om udskiftningen:

I ugerne 34 og 35 (fra d. 20/8) skal alle vandmålere i Trevang udskiftes, så målerne kan fjernaflæses. Opgaven med at udskifte målerne er for stor til, at Trevang Vandværk selv kan løfte opgaven, og derfor har vi valgt virksomheden Intego.

Intego er valgt fordi de har en stor erfaring i målerudskfitninger. Vi har ligeledes trukket referenceoplysninger på firmaet, og har kun modtaget positiv feedback.  Intego løser mange af sådanne opgaver i hele landet, og deres setup er meget professionelt.

[Peter Søndergaard Kirkvald:] "Vi forsikrer om, at selvom du måske ikke tidligere har hørt om Intego, er det kompetente folk, der ringer på."

Vi har valgt at udskifte alle målere til en ny model, der leveres af Diehl, og hedder Hydrus.  Denne målertype benyttes af mange vandværker over hele landet.   Hvis du vil vide mere kan du læse her: læse mere i dette link  

Selvom din måler kan fjeraflæses, har du stadig mulighed for selv at aflæse den.  Måleren er udstyret med et stort display.  Der i kontrakten indarbejdet bestemmelser om at det er målerleverandøren som sikrer overholdelse af GDPR (Databeskyttelse).  Data som opsamles og transmitteres er krypteret.

[Peter Søndergaard Kirkvald:] "Du kan altid få en kopi at dine egne data, og dermed udnytte muligheden for at følge med i dit eget vandforbrug."

Intego sender brev ud
Som vandaftager vil du få et brev fra Intego inden vvs-montøren ringer på. Heri vil der stå mere information om udskiftningen. Et besøg tager omkring en halv times tid og kræver, at du er hjemme, hvis ikke at din måler er placeret i en målerbrønd.

Hvad har jeg som vandaftager ansvaret for:

Selve vandmåleren er Vandværkets ejendom, mens den øvrige installation er din ejendom og dermed dit ansvarsområde.  

Derfor vil vi bede dig om at udnytte de kommende uger til at:

1.     Sikrer at montøren kan få umiddelbar adgang til måleren.  

a.      Dette gør du ved at fjerne beplantning omkring målerbrønd og evt markere brønden med en farvet pæl på ca. 1 meters højde.  Det gør det meget nemmere at finde din målerbrønd.

b.     Fjerne evt. skabe og lignende på minimum 60 cm på hver side af måleren og 1 meter over måleren.  Så har montøren mulighed for at kunde arbejde effektivt.

2.     Sikrer at installationen ikke er tæret eller på anden måde defekt.  Det er dit ansvar at holde vandinstallationen i en sådan stand at den kan tåle en målerudskiftning.  Kan dine rør m.v. ikke tåle målerudskiftningen, skal du selv betale for at din installation bliver bragt i orden

3.     Afprøve at de to kugleventiler, som er placeret henholdsvis før og efter vandmåleren, fungerer.  Dette gøre ved at lade det kolde vand løbe fra en hane, og herefter skifte vis lukke og åbne for de to kugleventiler.  Hvis vandstrålen afbrydes virker kugleventilerne

4.     Finde og afprøve din stophane.  Hvis noget går galt i processen, skal du kunne lukke for vandet hurtigt.

Vi vil senere vende tilbage med mere information her på siden

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at sende os en mail:

trevang@live.dk eller peter@kirkvald.dk