Grundejerforeningen ejer og driver Trevang Vandværk, som udover at levere drikkevand til ejerkredsen, også leverer vand til omkringliggende ejendomme. Vandværket blev anlagt i 1960. I 2006 blev en ny boring etableret. I 2016 er vandværket blevet moderniseret og digitaliseret.

Vandet, der strømmer ud af hanen i dit køkken eller badeværelse, kommer fra vores eget vandværk, som ligger på Kassemosevej. Vandet oppumpes, behandles og distribueres i et 100% lukket anlæg og ser først dagens lys når det kommer ud af din hane. Vi leverer dagligt vand til ca 175 husstande, og der bliver årligt pumpet ca. 16.000 kubikmeter rent drikkevand op om året fra en 50 meter dyb boring.

Drikkevandet i Trevang er, hvad man kalder hårdt vand. Hårdhedsgraden ligger mellem 18 og 22 dB. Det er er et udtryk for, hvor meget kalk og magnesium, der er i vandet.

 

Drikkevandskvalitet

Vi overholder kvalitetskravene til drikkevand, således kontrollerer vi løbende kvaliteten af drikkevandet. Det betyder at vandet altid er friskt, klart og rent.  Du finder de seneste resultater af vores vandprøver her og her -> som er det offentlige arkiv, i hvilket alle vores analyseresultater opbevares. 

Det kan være svært at gennemskue hvordan en vandanalyse skal læses, derfor henvises det til denne lille vejledning.