Saltning og snerydning af veje i Trevang

Grundejerforeningen ønsker:

  • En standard for vintervedligeholdelse af vores private fællesveje på højde med den som anvendes af vejdirektoratet.
  • En entreprenør som på eget initiativ holder sig informeret om udviklingen i vejrsituationen og iværksætter de nødvendige tiltag proaktivt.

Vi har derfor beskrevet vores servicemål overfor vores entreprenør således:

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet. 

  • Indsatsen iværksættes på samme tidspunkt, som vejdirektoratet iværksætter sin indsats på det primære vejnet.
  • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. 
  • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
  • Hvis saltning ikke virker, foretages grusning.

Dette medfører at vi blandt andet får udført præventiv saltning, fordi det er den mest skånsomme saltning (der anvendes betydelig mindre mængder salt, end hvis der først skulle saltes efter at vand er blevet til is).  

Vejret er en lunefuldfuld fætter. Derfor vil der være enkelte dage, hvor vejrprognoser forudser risiko for ”sort is” eller anden form for islag, hvorfor der iværksættes præventiv saltning, hvor naturen så alligevel vil det anderledes.  
Det er en risiko vi må leve med.

Den valgte løsning ligger i forlængelse af flere beslutninger taget både i bestyrelsen og på generalforsamlinger. Løsningen er valgt udfra ønsket om at automatisere og udlicitere så mange af driftsrutinerne som muligt.