Grundejerforeningen Trevang blev grundlagt 23. maj 1947, og er beliggende i den nordlige del af Furesø Kommune i et særdeles naturskønt område.

Foreningens medlemmer er de grundejere, hvis grunde er beliggende i Trevang.

Derudover driver og ejer grundejerforeningen Trevang Vandværk. Læs mere her.

Vores formål

Grundejerforeningens vigtigste formål er at virke til gavn for medlemmernes interesser og repræsentere medlemmerne overfor det offentlige. 

Grundejerforeningens bestyrelse er nedsat og arbejder for at vedligeholde og optimere foreningens miljø og indre værdier, herunder vedligeholde veje og andre fælles interesser, sikre god og stabil drift af vandværket, og tilstræbe det bedst mulige forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere.

Bestyrelsens arbejde hviler i sit udgangspunkt på vedtægternes bestemmelser, og generalforsamlingens beslutninger