Takstblad for Grundejerforeningen Trevang

Gældende for 2018:

Kontingent

Hvert medlem/grundejer betaler et kontingent fastsat i foreningens takstblad.

Primo januar udsendes til hver enkelt grundejer faktura på årets kontingent, som skal betales inden udgangen af januar måned. 

Årligt kontingent pr. parcel er 2.000 kr.


Gebyrer

Ejerskifte betales af ny ejer og er på 250 kr. 

1. rykkerskrivelse er på 100 kr.

2. rykkerskrivelse er på 150 kr. 

Udstedelse af dokumenter til eksterne rekvirenter efter medgået tid.