Endelig indkaldelse til generalforsamling

Så er der udsendt endelig indkaldelse til generalforsamlingen til alle pr. mail med alle nødvendige dokumenter. Dokumenterne er også tilgængelige her på hjemmesiden under generalforsamlinger. Hvis du ikke har modtaget indkaldelse på mail kan du kontakte os her via hjemmesiden, så vi får dig tilføjet eller rettet i mailsystemet.

Bestyrelsen ser frem til en god eftremiddag sammen med jer med god debat om tryghed i Trevang.