Sommerhilsen fra bestyrelsen

Kære Travangianere,

Sommerhilsen fra bestyrelsen – læs endelig det hele; der er vigtig information om bl.a. internet, veje og referat fra generalforsamling.

Tak for stort fremmøde og højt humør ved vores generalforsamling/vejfest – det er med til at gøre vores forening stærkere og området bedre for alle – ikke mindst alle de yngste. Vi gør det igen til næste år!

Veje og rabatter

Som de fleste nok har bemærket, så bliver vores veje herude, nogle steder mere end andre, nærmest flydende når temperaturen stiger her i sommertiden.

Som en del af den løbende vedligeholdelse og for at fjerne/mindske de sorte pletter på vejene, vil der blive lagt et lag ”stenmel” på, indenfor den nærmeste fremtid. I den forbindelse er der et par ting som vi i fællesskab kan gøre for, at virkningen optimeres:

  1. Køre langsomt (endnu langsommere end normalt) i den periode hvor stenmelet skal ”masseres ned” – både for at undgå at det støver for meget, men ligeså meget for at tromle og massere stenmelet ned i vejen.
  2. Undgå at lave ”spor” på vejene – brug hele kørebanens bredde, så vi får tromlet det hele.
  3. Vi vil sørge for at der efterlades små depoter med stenmel og beder alle om at ”passe” det vejstykke der er udfor Jeres matrikler; fej det påførte stenmel rundt, så det hele tiden dækker de mørke områder og påfør løbende nyt, når det påførte er tromlet ned.

På denne måde skulle vi gerne kunne holde vores veje pæne og samtidig strække holdbarheden lidt længere – og samtidig undgå at få bitumen (det sorte stads der binder stenene sammen i vejene) ind i vores huse via sko og poter.

Når vi taler om vores veje, vil vi samtidig minde om, at de er de enkelte husejeres ansvar at holde deres respektive rabatter, og vi har ved bestyrelsens årlige vandring i området set nogle rigtig fine eksempler på, hvordan indkørsler kan laves således, at vi bevarer vores dejlige grønne indtryk herude. Vi så fine løsninger med betonsten, hvor græsset kan vokse imellem stenene og en helt nyetableret løsning med kunstmateriale som beskytter/stabiliserer med maksimal græsareal. 

Der er flere årsager til at holde græsset nede i rabatter. Dels for det generelle indtryk, men også fordi der i det høje græs kan gemme sig nogle store kampesten. Det er jo ikke sikkert, at gæsterne bliver i festhumør, hvis deres bil har fået slemme skader pga. påkørsel. Derudover kan det faktisk blive en forsikringstvist som grundejeren kan risikere at tabe og dermed en bekostelig affære.

Endelig er der nogle steder, hvor der samles vand i området mellem vejen og rabatten, hvilket kan afhjælpes ved at sænke rabatten fra vejkant og ind mod den enkeltes matrikel, således at der skabes et større areal til nedsivning. Nogle få steder vil det være nødvendigt at nedgrave en faskine for at der kan absorberes nok vand. Hvis man har brug for råd eller vejledning i forbindelse med ovenstående, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

Referat fra generalforsamling

Her på hjemmesiden findes også referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen har foranstaltet udbedring af huller ved t-krydset Trevangsvej/Vanddamsvej/Kassemosevej. Det er et evigt tilbagevendende problem, som først bliver løst endeligt, når/hvis kommunen laver en mere langtidsholdbar løsning. Vi er i dialog med kommunen omkring dette kryds.

Vi vil bede kommunen opsætte yderligere et ”Blind vej” skilt ved indkørslen til Trevang, lige før Korsbjergvej – dels for at undgå unødig trafik (især den helt tunge), men også fordi det ikke er indbrudstyves favoritsituation, at være i et område med kun en udkørsel.

Bestyrelsen har kigget på udgifter til revision og vurderet at niveauet passer godt til den ydelse vi modtager. Det er i alles interesse, at vi bruger en ”tung” revisionsvirksomhed fordi det giver tillid fra alle interessenter og ved rundspørge vil der ikke være meget at spare ved at bruge anden og/eller mindre revisionsvirksomhed. Derudover er bestyrelsen enige om, at vi ønsker en kompetent sparringspartner af hensyn til det ansvar vi sidder med i vores virke.

Højhastighedsinternet

Sidst, men ikke mindst;

Internetgruppen har allerede lavet et formidabelt arbejde og nu er der brug for, at alle melder ind på nedenstående link:

I forbindelse med en øget efterspørgsel på hurtigere internet forbindelse, forsøger vi med nedenstående spørgeundersøgelse, at få belyst om der er et grundlag for en fælles internet løsning i Trevang.

Klik her.

Grundejerforeningens internetgruppe håber, at du vil være behjælpelig med at svare på dette. På forhånd tak!
Det er vigtigt at understrege, at dine svar IKKE på nogen måder er bindende eller evt. kan imødekommes.

Med venlig hilsen Trevang Internetgruppen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trevang Internetgruppen direkte: Leif Orkelbog- Andresen, Langemosevej 25, mobil 2557 0286 / mail@leif.dk

SVAR UDBEDES senest den 7. juli 2017

VIGTIGT: Kun 1 svar pr. husstand

 

Bedste hilsener – Bestyrelsen Trevang