Pesticider i drikkevandet?

I de landsdækkende nyheder har der været tale om et overset pesticid, desphenyl-chloridazon, som ikke indgår i den rutinemæssige vandkvalitetskontrol. Bestyrelsen har modtaget spørgsmål til om vi ikke bør teste Trevangs Vandværk for dette pesticid.

I Trevang Vandværk tester vi vores vand for pesticider hvert andet år - senest i oktober 2016 - ingen pesticider fundet. Yderligere vurderer vi det ikke sandsynligt at finde chloridazon, da vores vand kommer fra et nedsivningsområde, hvor der ikke har været dyrket roer eller andre afgrøder, hvor desphenyl-chloridazon ifølge myndighederne har været anvendt. Vi vil i forbindelse med næste prøvetagning være yderligere opmærksomme på pesticider som ikke indgår i den "pakke" som loven foreskriver, at vi skal teste for.

/Trevang Vandværk